20-12-2015 09:56

Kanker is vaak helemaal geen domme pech

https://www.mmv.nl/nieuws/kanker-geen-toevallig-foutje

Kanker is vaak helemaal geen domme pech. Het wetenschappelijke tijdschrift Nature stelt dat in een reactie op de geruchtmakende publicatie in Science dat kanker wel toe te schrijven zou zijn aan pech.

Het artikel in Science trok begin dit jaar wereldwijd de aandacht. Twee van de drie tumoren zouden  ontstaan door toevallige foutjes bij de celdeling.

Onzin

De twee Amerikaanse wetenschappers die dat beweerden, veroorzaakten met hun publicatie veel deining. Als het waar was wat zij betoogden, zouden factoren als leefstijl, voeding en stress slechts een ondergeschikte rol spelen bij het ontstaan van kanker. Maar hoe kon het dan, vroegen critici zich af, dat bepaalde vormen van kanker in het ene land veel meer voorkomen dan in het andere? De cijfers kunnen zelfs per regio verschillen. Zou er dan in het ene gebied meer toeval optreden dan in het andere?  Onzin natuurlijk.

Straling

De publicatie in het nieuwe nummer van Nature doet de kritiek nog eens dunnetjes over. Experts op het gebied van de medische statistiek tonen aan dat zaken als leefstijl en milieuverontreiniging wel degelijk een grote rol spelen bij het ontstaan van kanker. Als voorbeeld noemen ze straling. Bewezen is dat een kernbom de kans op sterfte aan kanker verveelvoudigd. Hoe kun je dan spreken van toeval? Op grond van eigen berekeningen komen ze tot de conclusie dat externe factoren zoals leefstijl en straling voor maar liefst 70 tot 90 procent bijdragen.

Sterk

De redactie van Nature heeft de conclusies van de scribenten voorgelegd aan een groot aantal experts en die zijn onder de indruk. Hoewel er nog genoeg te onderzoeken valt op dit gebied, is er volgens velen sprake van "sterk tegenbewijs".

—————

Terug


Nieuws

30-07-2019 10:18

Afzetten borst bij kanker vaak onnodig

  Uit voorzorg de beide borsten weghalen blijkt niet nodig voor dragers van het specifieke en...

Lees meer

—————

Alle artikelen

—————


Trefwoorden