28-01-2014 12:52

Kanker wordt te vaak behandeld

 

Screeningsprogramma's hebben hun doel niet bereikt. Kanker wordt wel steeds in een vroeger stadium gedetecteerd, maar tot een vermindering van het aantal gevorderde kankers heeft dit niet geleid. Dat was immers aanvankelijk de opzet: een tumor zo vroeg mogelijk ontmaskeren, zodat de progressie naar een letaal stadium vermeden kan worden.

De biologie van de kanker is daarvoor te complex gebleken. De term 'kanker' dekt meerdere ladingen en is niet altijd een 'doodsvonnis', zo schrijven artsen van het Mt Zion Carol Franc Buck Breast Care Center van San Francisco. Een tumor kan slapend zijn, zonder dat hij een bedreiging vormt voor de gezondheid.

De oncoloog heeft in het verleden daar weinig rekening mee gehouden. Verdacht weefsel moest en zou behandeld worden, wat onnodige kosten en onnodig leed met zich meebracht. In de toekomst zal dit toch moeten veranderen. Oncologen moeten leren het onderscheid te maken tussen slapende en agressieve tumoren. Zo heeft het bijvoorbeeld geen zin om verdacht kankerachtig borstweefsel te verwijderen, want dat zal niet tot minder gevallen van agressieve borstkanker leiden. Verdacht darmweefsel mag wel verwijderd worden, dat is wel nuttig.

Het nut van screening hangt af van de groeisnelheid van kanker. Voor snelgroeiende kankers komen screeningsprogramma's te laat, terwijl traag groeiende (en minder gevaarlijke) kankers wel gevonden zullen worden. Een betere diagnostiek van de kanker is dus hoogdringend aan de orde! Ondertussen is gebleken dat overdiagnose algemeen is voor: borst-, long-, prostaat- en schildklierkanker. Allemaal het gevolg van screening.

De perceptie van kanker moet dus dringend veranderen. Mensen zien het als een doodsvonnis, met alle psychologische gevolgen van dien. Laura Esserman houdt een pleidooi om de terminologie van kanker te veranderen, omdat de perceptie van kanker nog steeds een doodsvonnis inhoudt. Niet alle kankers zijn echte kankers, en kunnen een andere naam krijgen. Ze vindt ook dat de frequentie van screening naar omlaag kan en dat de voorwaarden voor biopsie strenger moet worden.

 Kanker wordt te vaak behandeld

 

Screeningsprogramma's hebben hun doel niet bereikt. Kanker wordt wel steeds in een vroeger stadium gedetecteerd, maar tot een vermindering van het aantal gevorderde kankers heeft dit niet geleid. Dat was immers aanvankelijk de opzet: een tumor zo vroeg mogelijk ontmaskeren, zodat de progressie naar een letaal stadium vermeden kan worden.

De biologie van de kanker is daarvoor te complex gebleken. De term 'kanker' dekt meerdere ladingen en is niet altijd een 'doodsvonnis', zo schrijven artsen van het Mt Zion Carol Franc Buck Breast Care Center van San Francisco. Een tumor kan slapend zijn, zonder dat hij een bedreiging vormt voor de gezondheid.

De oncoloog heeft in het verleden daar weinig rekening mee gehouden. Verdacht weefsel moest en zou behandeld worden, wat onnodige kosten en onnodig leed met zich meebracht. In de toekomst zal dit toch moeten veranderen. Oncologen moeten leren het onderscheid te maken tussen slapende en agressieve tumoren. Zo heeft het bijvoorbeeld geen zin om verdacht kankerachtig borstweefsel te verwijderen, want dat zal niet tot minder gevallen van agressieve borstkanker leiden. Verdacht darmweefsel mag wel verwijderd worden, dat is wel nuttig.

Het nut van screening hangt af van de groeisnelheid van kanker. Voor snelgroeiende kankers komen screeningsprogramma's te laat, terwijl traag groeiende (en minder gevaarlijke) kankers wel gevonden zullen worden. Een betere diagnostiek van de kanker is dus hoogdringend aan de orde! Ondertussen is gebleken dat overdiagnose algemeen is voor: borst-, long-, prostaat- en schildklierkanker. Allemaal het gevolg van screening.

De perceptie van kanker moet dus dringend veranderen. Mensen zien het als een doodsvonnis, met alle psychologische gevolgen van dien. Laura Esserman houdt een pleidooi om de terminologie van kanker te veranderen, omdat de perceptie van kanker nog steeds een doodsvonnis inhoudt. Niet alle kankers zijn echte kankers, en kunnen een andere naam krijgen. Ze vindt ook dat de frequentie van screening naar omlaag kan en dat de voorwaarden voor biopsie strenger moet worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

—————

Terug


Nieuws

30-07-2019 10:18

Afzetten borst bij kanker vaak onnodig

  Uit voorzorg de beide borsten weghalen blijkt niet nodig voor dragers van het specifieke en...

Lees meer

—————

Alle artikelen

—————


Trefwoorden